Make your own free website on Tripod.com
Özgecmiş |Yayınlar |Sayfa Başı|

ÖZGECMİŞ04/03/1972 tarihinde Osmaniye'nin Merkez ilçesinde doğdu.İlkokul eğitim ve öğretimini Ülkü İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Osmaniye Dervişpaşa Lisesi'nde tamamladı. Lisans öğretimini için girdiği Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden 1996 yılında Biyolog olarak mezun oldu. Kısa bir dönem MEB'de stajyer öğretmenlik görevinin sonrasında 1997 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisansa başladı. 2000 yılında Yüksek Lisans derecesi aldı ve aynı yıl YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktoraya girdi.Şu an Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanlarında karbonik anhidraz enzimi, pestisitlerinlerin toksik etkileri gibi araştırma konuları bulunmaktadır. “Bazı Pestisitlerin İnsan ve Sığır Eritrosit Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması” adlı yüksek lisans tezi yayınlanmıştır. Yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.Yazışma Adresi: Arş. Gör. Yasin TÜLÜCE
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
65080 Kampüs / VAN

Tel: (0432) 2251082-85 / 1149 Fax: 2251114
Elektronik Posta Adresi: yasintuluce@yahoo.com
WEB Adresi: www.geocities.com/gezginyolcu


Sayfa Başı|

Yayınlar


|Sayfa Başı|

Verdiği DerslerSayfa Başı|

Calıştırdığı Öğrenciler