Make your own free website on Tripod.com

>

VANF Herbaryumunun Kuruluş Tarihçesi

Bu Yazı VANF Herbaryumunun Kurulmasında Öncü Olan Prof.Dr. Avni Öztürk Tarafından Yazılmıştır


1989 yılında kadrolu profesör olarak Y.Y.Ü.’de göreve başladığımdan beri bir herbaryum ve botanik bahçesi kurmak amacım olmuştur. Ancak yetkili makamlardan gerekli desteği bulamadım. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevimi icra ederken 1995 yılında fakültemizin ikinci öğretim harçlarından kalan 285 milyon TL.ile YALNIZCA HERBARYUM KURMA FIRSATINI YAKALAMIŞ OLDUM. Böylece ahşap dolaplı herbaryuma karar vererek yerli meşe kaplamalı dolaplar yaptırarak herbaryumu kurdum. Daha önceden hazırlattığım 4 adet büyük herbaryum kayıt defterinin birini makromantar ve liken,üçünü de çiçekli bitki örneklerinin kaydı için kullanmaya başlamıştık. Dolapların da az bir kısmını makromantar ve liken örnekleri için (Mantar Müzesi) kullanıyoruz. Daha sonra ABD’ deki uluslar arası herbaryum indeksinde VANF kod adı ile yer alması için gerekli yazışmalar yapıldı ve 1996 yılında bu da gerçekleşti. Yaklaşık 15.000 kadar herbaryum örneğiyle kuruluşu başlayan herbaryumumuzda 2001 yılı itibariyle 20.000 bin çiçekli bitki, 2000 kadar makromantar ve 100 kadar da liken örneği mevcuttur. Herbaryum sistemi olarak küçük bir herbaryum olduğundan alfabetik familya, cins ve tür sistemi ni uygulamaktayız. Yani bitki örnekleri, dolaplara familyaların baş harfleri ve alfabetik sıraları dikkate alınarak yerleştirilmektedir. Her dolap eçerisinde cinsler ait oldukları familyada alfabetik, herbir cinsin türleri de kendi aralarında alfabetik olarak sıralanarak yerleştirilmektedir. Herbaryumumuzda 4er dikey bölmeli 25 adet herbaryum dolabı, 4 adet geniş masa, bitki örneklerinin parazitlerden arındırılması için kullanılan 1 adet dipfriz ile herbaryum kitaplığı bulunmaktadır. Bu kitaplıkta Türkiye Florası ciltleri ile komşu ülke flora kitap fotokopileri ve bazı biyoloji dergi ve seminerleri de yer almaktadır. VANF Herbaryumunda düzenleme ve teşhis çalışmaları belirli ölçüde devam etmekte olup, yapılması gereken pek çok iş mevcuttur.Tüm örneklerin bilgisayar ortamına kaydedilnesi ve karto teks sistemi hazırlanması için iki yıl önce ilgili uzmana talımat verilmişti. Bunun yapılmasına başlanılmıştır. Bütki örneklerinin bir kısmı tür ve türaltı düzeylere kadar teşhi,sli olup bir kısım örnekler familya ve cins düzeylerinde teşhislidir. Az bir kısmı da henüz teşhis edilmemiştir. VANF için çok sayıda geniş alanlı Herbaryum salonlarına ve çok sayıda Herbaryum dolabına, bitkileri ve Herbaryumu seven, Herbaryum işledinde çalışmak ve ihtisaslaşmak isteyen sistematikm botanik bilgisi iyi olan ve bilgisayar kullanımını iyi bilen bir elemanada ihtiyaç vardır. VANF Herbaryumunda ilginizi çeken bölümleri ziyaret edebirisiniz

Çiçekli Bitkilerle İlgili Bölüm
Mantarlarla İlgili Bölüm
Çiçeksiz Bitkilerle İlgili Bölüm


Bas sayfaya