Make your own free website on Tripod.com
Özgecmiş |Yayınlar |Verdiği Dersler | Çalıştırdığı Lisansüstü Öğrenciler |Sayfa Başı|

ÖZGECMİŞ1965 yılında Bayburt'un Oruçbeyli Köyün'de doğdu. İlkokulu aynı köyde tamamladı. Ortaokul ve Lise tahsilini 1983 yılında Erzurum'da tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne kayıt yaptırdı ve yüksek öğrenimini aynı Üniversite'de tamamladı. 1990 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Y.Y.Ü) tarafindan açılan Araştırma Görevliliği sınavını kazanarak, aynı yıl Y.Y.Ü. Fen-Edebiyat Fakülte'si Biyoloji Bölümü'nde göreve başladı. 1991 yılında Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans'a kayıt yaptırdı ve 1993 yılında aynı Enstitüden mezun oldu. Aynı yıl Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü doktora sınavını kazandı ve doktora progamına kayıt yaptırdı. 30.05. 1997 tarihinde doktorasini tamamlayarak doktor ünvanini aldi. Yüksek lisans ve Doktora çalismalariyla birlikte bölümünde verilmekte olan Bitki Fizyolojisi, Bitki Anatomisi ve Morfolojisi, Mikroteknik, Genel Biyoloji derslerinin laboratuvarlarini yürüttü. 1997 yılında Yüzüncü yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ne ögretim üyesi (Yrd.Doç.Dr.) olarak atandi. Ögretim Üyesi olduktan sonra Bitki Fizyolojisi sahasinda bir yüksek lisanas tezi yaptırdı, halen iki ögrencinin de danışmanlığını yürütmektedir. Lisans seviyesinde Bilgisayar, Bitki Fizyolojisi, Genel Botanik derslerini vermekte ve lisans üstü seviyede ise Bitkisel Hormonlarin Analiz Teknikleri, Bilimsel Yazim Teknikleri ve Bitkilerde Stres isimli dersleri vermektedir. 1991 yılında Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen Çevre Okuluna katılarak sertifika aldı. Ayrıca Sangari ve Schimadzu firmaları tarafından verilen Kromatografi seminerlerine katıldı. Üçü Yurt dışı olmak üzere yayınlanmis çesitli dergilerde 14 adet bilimsel yayını mevcuttur. Ayrıca Ulusal Biyoloji Kongresi ve Kromatografi Kongresine bildirili katılarak 3 adet bildiri sunmustur. Halen Y.Y.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde Ögretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Sayfa Başı|

Yayınlar

1. Battal, P. and Tileklioğlu, B. The Effects of Different Mineral Nutrients on the levels of Cytokinins in Maize (Zea mays L.) Turk. J. Bot. 25, 123-130, 2001.

2. Battal, P. ve Ünal, G. Hayvansal Hormonların İzokratik HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi) Yöntemiyle Belirlenmesi, 2. Ulusal Kromatografi Kongresi, Kırıkkale, 2001.

3. Battal, P. ve Tileklioğlu, B. Bitkisel Hormonların İzokratik HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi) Yöntemiyle Belirlenmesi, 2. Ulusal Kromatografi Kongresi, Kırıkkale, 2001.

4. Battal, P. ve Tileklioğlu, B., Mısır Bitkisinde (Zea mays L.) Farklı Besin Maddelerinin Indol-3-Asetik (IAA) Üzerine Etkileri, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ankara, 2000.

5. Battal, P. and Tileklioğlu, B. The Effects of Lake Van Water on The Growth and Development of Duckweed ( Lemna minor L.), Bulletin of Pure Applied Sciences. Vol. 17 B:2, 63-65, 1998.

6. Tileklioğlu, B. and Battal, P., The Effects of Lake Van Water on The Growth and Development of Duckweed ( Lemna minor L.), Bulletin of Pure Applied Sciences. Vol. 17: B:2, 63-65, 1998.

7. The Effects of Chemical Substances in Used Batteries on The Growth and Development of Wheat (Triticum vulgare Vill.) and Duckweed ( L.), Bulletin of Pure Applied Sciences. 17 B:1, 43-46, 1998.

8. Tileklioğlu, B., Battal, P. and İşler, S., The Effects of Cigarette Smoke on The Growth and Development of Wheat (Triticum vulgare L.). J. Environ. Sci. Health, A31:10, 2577-2581, 1996.

9. Battal, P. Tileklioğlu, B. ve Yıldız, Ş., Erçek Gölü (Van) Suyunun Buğday (Triticum vulgareVill.) ve Su Mercimeği (Lemna minor L.) Bitkilerinin Büyüme ve Gelişmesine Etkisi, Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6:6, 1-6, 1998.

10. Tileklioğlu, B. and Battal, P., Van'da Yetiştirilen Ankara ve Coscia Armut Çeşitlerinde (Pyrus communis L.) Kambiyal Aktivitenin Mevsimsel Değişimi, Y.Y.Ü Ziraat Fakültesi Dergisi, 6:2, 191-200, 1996.

11. Tileklioğlu, B., Battal, P. ve Türker, M., Buğday (Triticum vulgare Vill.)'ın Gelişmesi Üzerinde Van Gölü Suyunun Etkisi, Y.Y.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Fen Bilimleri Dergisi, 4:4, 43-48,1993

12. Battal, P. and Tileklioğlu, B., Van'da Yetiştirilen Bazı Elma (Malus sylvestris L.) Çeşitlerinde Kambiyal Aktivitenin Mevsimsel Değişimi, Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2:2, 58-76, 1993.

13. Öztürk, A., Battal, P. ve Aslan, A., Gürültü ve Hava Kirlenmesinin İnsan Sağlılğı Üzerindeki Etkileri, Y.Y.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Fen Bilimleri Dergisi, 2:2, 99-108,1991.

14. Öztürk, A., Battal, P. ve Aslan, A., Pestisitlerin ve Biyolojik Mücadelenin Biyolojik Denge Açısından Yeri ve Önemi, Y.Y.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Fen Bilimleri Dergisi, 2:2, 127-134,1991.

15. Karadeniz, T., Battal, P., Balta, F., Relations Between Cambial Activity and Phenolic Compounds. 4. International Hazelnut Congress, 30 July-2 Agust..... 1996
|Sayfa Başı|

Verdiği DerslerSayfa Başı|

Calıştırdığı Öğrenciler