Make your own free website on Tripod.com
Özgecmiş |Yayınlar |Verdiği Dersler |Çalıştırdığı Lisansüstü Öğrenciler |Sayfa Başı|

ÖZGECMİŞ


Sayfa Başı|

YayınlarUlusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleleri

 

1. Behçet,  L., 1988: A Preliminary Study on the Flora of Dumlu Dağı (Erzurum), J. of Fac. of Sc.  Ege Univ. Series B, Vol.10: 2, 1-13.

2. Özçelik, H., Behçet,  L., 1992: Flora of  Van Castle and it's Environs. J. of Fac. of  Sc. Ege Üniv. Series B Vol. 14, 2, 49-63.

3. Behçet,  L., Altan, Y., 1993. Flora of Adır, Akdamar, Çarpanak and Kuzu Islands (Lake Van). J. of  Fac. of Sc. Ege Üniv. Sreies B, Vol. 15, 1,43-54.

4. Behçet, L., 1990. Süphan Dağı (Bitlis) Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araştırma, Y.Y.Ü. Fen Edb. Fak., Fen Bilimleri D.,C. 1: 1, 39-60.

5. Behçet, L., 1991. Süphan Dağı (Bitlis) Florası, Y.Y.Ü. Fen Bil. Ens. D.,1 (1) :29-38.

6. Behçet, L., 1990. Türkiye Florası ve Bazı Taksonların Tayin Problemleri Üzerine Bir Araştırma, Y.Y.Ü. Fen Edb. Fak., Fen Bilimleri D.,C. 1,  1, 61-65.

7. Behçet,  L., Altan, Y., 1992. Van Gölündeki Adaların (Adır, Akdamar, Çarpanak ve Kuzu) Vejetasyonu. Anadolu Üniv.Fen Edb. Fak. Derg., Cilt IV, Sayı 1, 31-45.

8. Özçelik, H., Altan, Y., Behçet, L., 1994. Doğu İllerimizden Bitki Göçü, Ege Üniv. Fen Fak. Derg., Seri B, Ek 16-1,757-769.

9. Berber, İ., Behçet, L., 1993. Madur Dağı (Sürmene-Trabzon) Florası, Y.Y.Ü. Fen Bil. Ens. D.,2 (2), 39-57.

10. Behçet, L., 1996. Türkiye'nin B7 (Baskil-Elazığ) ve B10 (Iğdır) karelerinden Yeni Floristik Kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Derg., 3, 1, 85-92.

11. Behçet, L., Özgökçe., F., 1996. Doğu Anadolu Bölgesinin Bazı Göllerindeki Sulak Alanların Florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 3, 2, 3-14.

12. Behçet, L., 1998. New Floristic records for the grid squares B7 ( Baskil – Elazığ ) and B9 ( Van ) From Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6, 1, 57-66.

13. Öztürk, F., Behçet, L., 1998. Kurubaş Geçidi ( Van ) Florası. Ot Sistematik Dergisi  6,1, 39-56.

14. Ünal, M., Behçet, L., 1999. Pirreşit Dağının (Muradiye- Van) Florası, Y.Y.Ü. Fen Edb. Fak., Fen Bilimleri D., (baskıda)

Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1. Behçet, L., Tatlı, A., 1989: Dumlu Dağları (Erzurum) Vejetasyonu Üzerine Fitosoyolojik Bir Araştırma, Doğa Türk Botanik  D. C. 13: 3, 398-417.

2. Behçet,  L., 1989. B9 (Bitlis) Karesi ve Türkiye İçin Yeni Floristik Kayıtlar, Doğa TU Botanik Dergisi, 13, 3, 512-516.

3. Behçet,  L., Oflas, S., 1991. Süphan Dağından (Bitlis) B9 Karesi İçin Yeni Kayıtlar, Doğa Tr. J. of Botany, 15, 3, 89-106.

4. Behçet,  L., Altan, Y., 1993. Van Gölü Havzasından (B9) Türkiye Florasına Katkılar. Doğa Türk Botanik Dergisi, 17,1: 33-37.

5. Behçet,  L., Altan, Y., 1993. B9 ( Hizan- Bitlis ) Karesi için Yeni Floristik Kayıtlar. Doğa Türk Botanik Dergisi, 17,1:29-32.

6. Behçet,  L., Altan, Y., 1994. Van, Erçek, Turna ve Bostaniçi Göllerinin Sucul Florası, Tr. J. of  Botany, 18, 91-98.

7. Behçet, L., 1994 a. Vangölü Makrofitik Vejetasyonunun Fitososyolojik Yönden Araştırılması, Tr. J. of Botany, 18, (4), 229-243.

8. Behçet,  L., 1994 b. Erçek, Turna ve Bostaniçi (Van) Göllerinin Vejetasyonu, Tr. J. of Botany, 18, (4), 305-312.

9. Behçet,  L., 1994 c: Hizan (Bitlis) Vejetasyonu, Tr. J. of Botany, 18, (4),  289-303.

10. Altan, Y., Behçet,  L., 1994. Türkiye'nin Doğusundan (A9, B7, B9) Yeni kayıtlar ve Bazı İlginç Yayılış Alanları, Tr. J. of Botany, 18, (4), 383-398.

11. Altan,Y., Behçet,  L., 1995. Hizan (Bitlis) Florası, Tr. J. of Botany, 19, 331-344.

12. Behçet, L., Özgökçe, F., 1998. The Vegetation of Some Lakes in East Anatolia (Turkey), Bulletin of Pure and Applied Sciences, vol. 17 B, 1, 1-15.

13. Behçet, L., 1998. A New Species of Fritillaria L. (Liliaceae) From East Anatolia-Turkey, Bulletin of Pure and Applied Sciences, vol. 17 B, 1, 35-38.

14. Özgökçe F., Behçet, L., 2000. New Floristic Records on Monocotyledones for the Square B10 (Özalp- Van) From Turkey, Turk J. of Botany ,24, 1, 85-89.

15. Behçet, B., 2001. A New Species of Ribes L. (Grossulariaceae) From East Anatolia-Turkey,  Turk J. of Botany, 25, 103-105.

16. Behçet, l., 2001. A New Record From From Turkey: Ranunculus bulbilliferus Boiss & Hoh., Turk J. of Botany, 25, 107-109.

17. Özgökçe F., Behçet, L., 2001. New Floristic Records on Dicotyledones for the Square B10 (Özalp- Van) From Turkey, Turk J. of Botany ,25, 151-160.

18. Metin, A.., Çalka, Ö., Behçet., Yıldırım, E., 2001. Phytodermatitis from Ranunculus damascenus, Contact Dermatitis, 44: 183.

 

Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

 

1. Öztürk, M., Özçelik, H., Behçet, L., Güvensan, A., Özdemir, F., 1994. Halophytic Flora of Van Lake Basin- Turkey, International Symposium on the High Salinity Tolerant Plants, December, 12-16, 1994, Karachi, Pakistan, 306-318.

2. Behçet, L., 1999. Contribution to the Flora of Baskil (Elazığ), 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.), 40-59, Kütahya

3. Behçet, L., Ünal, M., 1999. Pirreşit Dağının Vejetasyonu (Muradiye-Van) 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.),101-120, Kütahya.

4. Behçet, L., 1999. Baskil (Elazığ) Vejetasyonu, 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.), 140-162, Kütahya.

5. Özgökçe, F., Behçet, L., 1999. A Phytosociological study on the Weeds of  Wheat fields at Özalp (Van) Town, 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.),177-191, Kütahya.

6. Özgökçe, F., Behçet, L., Tel, A.Z.,  1999. A Research on Peridiosities and Life Form of the Weeds in Wheat Fields at Özalp (Van) Town, 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.), 420-429, Kütahya.

7. Metin, A., Çalka, Ö., Behçet, L., Cesur, R.S., 2001. Phytodermatis Due to Ceratocephalus falcatus, Dermatology and Dermatopathology in Anatolia, IV. Regional Clinicopahological Colloquium of International Society of Dermatopathology and Turkish Society of Dermatopathology, p. 20, Antalya.

8.Çalka, Ö., Metin, A., Behçet, L., Kıroğlu, E., 2001. Four cases of Phototoxic Dermatitis Due to Chenopodium album, Dermatology and Dermatopathology in Anatolia, IV. Regional Clinicopathological Colloquium of International Society of Dermatopathology and Turkish Society of Dermatopathology, p. 47, Antalya.

9. Metin, A., Çalka, Ö., Behçet, L., Yıldırım, E., 2000. Ranunculus damascenus ile oluşturulmuş bir Fitodermatit Olgusu, XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Belek, Antalya, Bildiri Özet Kitabı sayfa 53.

 

 


|Sayfa Başı|

Verdiği DerslerSayfa Başı|

Calıştırdığı Öğrenciler