Make your own free website on Tripod.com
Özgecmiş |Yayınlar |Verdiği Dersler |Çalıştırdığı Lisansüstü Öğrenciler |Sayfa Başı|

ÖZGECMİŞ


1964 Yılında Ardanuç-ARTVİN' de doğdu. İlkokulu Ardanuç' ta, Ortaokulu Artvin' de, Liseyi Rize Lisesi ve Erzurum Atatürk Lisesinde okudu. Daha sonra Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünü kazandı ve buradan 1986' da mezun oldu. Müteakiben Askerlik görevini yaptı ve bu görevini 30 Kasım 1987 de tamamladı. Ekim 1988 de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yüksek Lisans yapmaya başladı ve Araştırma Görevlisi oldu. Yüksek Lisansını Eylül 1990' da tamamladı. Aynı dönem açılan Doktora sınavını başararak aynı enstitüye bağlı olarak doktora proğramına kaydoldu. 19.10 1993' te " Van Yöresinde Yetişen Bazı Yenen, Yenmeyen ve Zehirli Mantarlar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma" adlı tezi ile doktorasını tamamladı. 1993 Aralık ayında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Yardımcı Doçentliğe atandı. 09.11.1999 tarihinde Doçentlik ünvanını aldı. Halen bu görevini sürdürmekte olup, Türkiye’nin makrofungus florasının belirlenmesi ve henüz yazılmamış olan "Türkiye’nin Mantarları = Macrofungi of Turkey" adıyla bir eser ortaya koyma konusundaki çalışmaları devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Saygılarımla Doç. Dr. Kenan DEMİREL Sayfa Başı|

Yayınlar

DOÇENTLİK

Doç. Dr. Kenan DEMİREL'in Yayın Listesidir.

 

1. ÖZTÜRK, A., DEMİREL, K., ARIK, İ.H.,  1990. İnegöl (Bursa)Çevresinde Yetişen Zehirli ve Yenen Mantarlar Üzerinde Sistematik, Morfolojik ve Ekolojik İncelemeler, Y.Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 1, 1:27-38.

 

2. DEMİREL, K., ÖZTÜRK, A.,  1992. Erzurum Yöresinde Yetişen Bazı Makromantarlar Üzerinde Sistematik, Morfolojik, Ekolojik ve Ekonomik Yönlerden İncelemeler, Y.Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 2, 1:38-50.

 

3.  DEMİREL, K., ÖZTÜRK, A., 1993. Ardanuç (ARTVİN) Yöresinin Bazı Yenen Mantar Türleri, Y. Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 4, 4:1-8.

 

4. DEMİREL, K., IŞILOĞLU, M., 1993. Ardanuç ((ARTVİN) Yöresi Makrofungusları (I), Y Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 4, 4: 49-57.

 

5.  DEMİREL, K., ÖZTÜRK, A., 1994. Van Yöresinde Yetişen Bazı Yenen ve Zehirli Mantarlar,  XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri ve Poster Kitabı, 151-156, (6-8 Temmuz- Edirne).

 

6. DEMİREL, K., 1994. Ardanuç (ARTVİN) Yöresi Makorfungusları (II), XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri ve Poster Kitabı, 161-167, (6-8. Temmuz-Edirne).

 

7. ÖZTÜRK, A., DEMİREL, K., UZUN, Y., 1995. Sarıkamış (KARS) Yöresinde Belirlenen Bazı Yenen Mantarlar, II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiriler Kitabı, 389-394,  (11-13 Eylül 1995-Ankara).

 

8. DEMİREL, K., 1996. Van Yöresi Makrofungusları, Tr. J. of Botany. 20: 165-169.

 

9. DEMİREL, K., 1996. Doğu Anadolu' da Yetişen ve Halkın Tanıdığı Bazı Yenen Mantarlar, Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kongresi, Bildiriler Kitabı, 173-179, Yalova.

 

10. DEMİREL, K., UZUN, Y., 1996. Sarıkamış (KARS) Yöresinin Makrofunguslarına Katkılar, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 17: 121-132.

 

11. DEMİREL, K., UZUN, Y., 1996. Vangölü Çevresinde Belirlenen Bazı Odun Tahripçisi Makrofunguslar, Ekoloji Çevre Derg. Sayı :21, 32-36  

 

12. DEMİREL, K., UZUN, Y., 1997. Two New  and Poisonous Fungi For The Mycoflora of Turkey, Bulletin of Pure and Applied Sciences, Vol. 16 B (No.2) P.103-104

 

13. DEMİREL, K., 1997. Two New Records For The Mycoflora of Turkey, Turkish Journal of Botany, 21:103-105.

 

14. DEMİREL, K., 1997. New Records For The Mycoflora of Turkey,  The Herb Journal  of  Systematic Botany. 4,1, 49-52.

15. DEMİREL, K., 1998. Contributions to The Mycoflora of West Black Sea Region, Y.Yıl Üniv.Fen Bilimleri Enst. Derg. 5(1),23-27

 

16. DEMİREL, K., 1998. Two New Records For The Mycoflora of Turkey, Y. Yıl Üniv. Fen Bilimleri Derg, Sayı:6, 6: 22-25

 

17. DEMİREL, K., 1998. New Records For The Fungal Flora of Turkey, Turkish Journal of Botany, 22 :349-353.

 

18. DEMİREL, K., 1998. Karçal Dağları (Artvin) ve Çevresinde Belirlenen Bazı Makrofunguslar, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi,Bildiriler Kitabı,Cilt 1,177-184. (7-10 Eylül 1998), Samsun.

 

19. UZUN, Y., DEMİREL, K., 1998. Şenkaya (Erzurum) İlçesinin Makrofungusları, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi,Bildiriler Kitabı,Cilt 1,213-222. (7-10 Eylül 1998), Samsun.

 

20. DEMİREL, K., UZUN, Y., KAYA, A., 1998. Morchella (Kuzu Göbeği) Mantarlarının Ekonomik Önemi ve Kuzeydoğu Anadoluda' dan Bazı Morchella Türleri, II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Biyoloji Bildirileri Kitabı, 296-302, (20-22 Mayıs, 1998), Kırıkkale.

 

21. KAYA, A., DEMİREL, K., 1998. Two New Myxomycetes for the Mycoflora of Turkey, Bulletin of Pure and Applied Sciences, Vol. 17 B (No.2) p. 47-48.

 

22. BIYIK, H., İMALI, A., DEMİREL, K., BOYNUKARA, Z., 1999. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs Alanı Topraklarından İzole Edilen Fungusların Antibakteriyal Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, XI. KÜKEM-Biyoteknoloji Kongresi, Özel Sayısı, 23 (2) 75-79.

 

23. KAYA, A., DEMİREL, K.,  and   BIYIK, H., 1999. Three New Coprinus Records for the Mycoflora of Turkey, The Bulletin of Pure and Applied Sciences, Vol.18 B(No. 1) p. 11-14.

24. DEMİREL, K., 1999. Contributions to Turkish Mycoflora from Ardanuç District of Artvin Province, Turkish  Journal of Botany, 23:405-409.

 

25. DEMİREL, K., UZUN, Y., 1999. Sarıkamış (Kars) Yöresinden Türkiye Mantar Florası İçin Yeni Kayıtlar, OT Sistematik Botanik Dergisi,6,1:83-88.

 

26. DEMİREL, K., NACAR, M., 2000. Macrofungi of Çemişgezek (Tunceli) District. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering,. Series A, 29(2000), 1-7.

 

27. KAYA, A., DEMİREL, K., 2000. New Additions to Turkish Entolomataceae, Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering,. Series A, 29(2000),39-43.

 

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

 

YÜRÜTTÜĞÜM PROJELER VE TEZLER

 

1. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Kenan DEMİREL  

Yardımcı  Araştırmacı: Arş Gör. Yusuf UZUN

Münferit Araştıma

Y.Y.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenen 94. FED. 333  no'lu ve 'Kars Yöresi Makrofungus Florası Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma' başlıklı proje 21. 02. 1997  tarihinde tamamlanmıştır

 

2.  Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Kenan DEMİREL  

Yardımcı  Araştırmacı: Mahmut NACAR

Yüksek Lisans Tezi  projesi

Y.Y.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenen 96. FED. 027  no'lu ve 'Çemişgezek (Tunceli)  Yöresinde Yetişen Bazı Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma' başlıklı proje 21. 02. 1997  tarihinde sonuçlanmıştır.

 

3. Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Kenan DEMİREL

Yardımcı araştırmacı: Araş.Gör. Abdullah KAYA

Doktora Tezi projesi

Y.Y.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenen 98. EF.   no'lu ve ''Muş ve Bitlis          Yörelerinde Yetişen Yenen ve Zehirli Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma'' başlıklı proje 1999' da sonuçlanmıştır.

 

4. Proje Yürütücüsü:  Doç. Dr. Kenan DEMİREL  

Yardımcı  Araştımacı: Arş Gör Yusuf UZUN

Yardımcı  Araştımacı : Araş.Gör. Abdullah KAYA

Münferit Araştıma

Y.Y.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenen 97. FED. 041  no'lu ve  ''Ağrı ve Erzurum Yöresinde Yetişen Yenen ve Zehirli Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma'' başlıklı proje 17.01.2001 tarihinde sonuçlanmıştır.

 

5. Proje Yürütücüsü:  Doç. Dr. Kenan DEMİREL  

Yardımcı  Araştımacı: Arş Gör Yusuf UZUN

Doktora Tezi projesi

Y.Y.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenen 2001. FED.   no'lu ve ''Ardahan ve Iğdır Yörelerinde Yetişen Bazı Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma'

     Halen devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 

YÜRÜTTÜĞÜM DERSLER VE UYGULAMALAR

Lisans Dersleri

T U K

1. Sistematiğin Esasları                          2 0 2

2. Mantar Bilimi -I                                 2 0 2

3. Mantar Bilimi Lab. -I                         0 2 1

4. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği          3 0 3

5. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Lab.  0 2 1

6. Mantar Yetiştiriciliği                         2 0 2

7. Genel Botanik                                    2.2 3

8. Mantar Bilimi -II                               2 0 2

9. Mantar Bilimi Lab. -II                       0 2 1

 

Lisansüstü Dersler

1.      Makromantarların Tayin Yöntemleri  2 2 3

2.      Mikolojide Özel Konular                    3 0 3

3.      Zehirli ve Tıbbi Mantarlar                   3 0 3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


|Sayfa Başı|

Verdiği Dersler


T U K 1. Sistematiğin Esasları 2 0 2
2. Mantar Bilimi -I 2 0 2
3. Mantar Bilimi Lab. -I 0 2 1
4. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği 3 0 3
5. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Lab. 0 2 1
6. Mantar Yetiştiriciliği 2 0 2
7. Genel Botanik 2.2 3
8. Mantar Bilimi -II 2 0 2
9. Mantar Bilimi Lab. -II 0 2 1
Lisansüstü Dersler
1. Makromantarların Tayin Yöntemleri 2 2 3
2. Mikolojide Özel Konular 3 0 3
3. Zehirli ve Tıbbi Mantarlar 3 0 3
Sayfa Başı|

Calıştırdığı Öğrenciler