Make your own free website on Tripod.com
Özgecmiş |Yayınlar |Verdiği Dersler |Çalıştırdığı Lisansüstü Öğrenciler |Sayfa Başı|

ÖZGECMİŞ


Güler ÜNAL Bozdoğan/AYDIN'da doğdu. İlkokulu Güre Köyün'de bitirdi. Ortaokulu Aydın Ortamahalle Ortaokulunda, lise eğitimini ise Aydın lise'sinde tamamladı. 1980 de girdiği Eğe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü 1983-1984 eğitim öğretim Yılı Haziran döneminde başarı ile tamamladı.1984-1985 eğitim öğretim Yılında Eğe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından açılan Lisansüstü Eğitim sınavlarını kazanarak, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalında, Doç.Dr. Sabire KARAÇALI danışmanlığında, lisansüstü eğitimine başladı. 21 Nisan 1986'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak girdi. 1986'da Pall. (Orthoptera)'un Nörosekresyon Hücrelerine Karanlığın Etkisi" isimli yüksek lisans tezini tamamladı. 1987-1988 eğitim ve öğretim yılında yine Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı olarak, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalında, Prof. Dr. Sabire KARAÇALI danışmanlığında doktora eğitimine başladı. Elektron mikroskobu ile çalışarak "Melanogryllus desertus Pall. (Orthoptera, Gryllidae)'da Testis Gelişmesi ve Horseradish Peroxidase ile Kan- Germ Hücre Bariyerinin İşaretlenmesi" isimli doktora tezini Ocak 1993'de tamamladı. Daha sonra bağlı bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalına geri döndü. Ağustos 1993de aynı Bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 9 Kasım 2000 tarihinde Zooloji Doçentliği ünvanını aldı. Hala aynı bölümde Yard.Doç.Dr. olarak çalışmaktadır.Aynı zamanda 07.11.1997 tarihinden bu yana Zooloji Anabilim Dalı Başkanlığını da yürütmekte olup bekardır. anasayfa Sayfa Başı|

Yayınlar


 1. Melanogryllus desertus Pall.(Orthoptera;Gryllidae)'da Testis Folikülünün İnce Yapısı ve Horseradish Peroxidaz ile Kan-Germ Hücre Bariyerinin Gösterilmesi. TR. J. of Biology, 20 (1996) 55-73). özeti

 2. İpekböceğinde (Bombyx mori, Linnaeus, Lepidoptera; Bombiidae) Protorasikotropik Hormon Salan Beyin Hücrelerinin Spermatogenesis Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 1996, 6 (4): 191-201. ıssn1018-9424. özeti

 3. Melanogryllus desertus Pall. (Orthoptera:Gryllidae)'da Nimfal Dönemlere Göre Testis Gelişmesi ve Spermatogenesis. Y.Y.Ü. Fen-Ed. Fakültesi. Fen Bil. Der., May-1998, 7-21. özeti

 4. İnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi P.,1911) Gonad Gelişmesinin Histolojik Olarak İncelenmesi.Tr.J.of Zoology 23 (1999), Ek Sayı 1, 329-338. özeti

 5. İpekböceği Bombyx mori (Lepidoptera;Bombycidae) Beyin Nörosekresyon Hücrelerinde Beşinci Larval evresi Süresince Hemolenf Ekdisteroid Değişimlerine Bağlı Farklılıkların Araştırılması. Tr. J.of Zoolojy, 23 (1999), Ek Sayı 2, 733-737. özeti

 6. The Study on the Histomorphologycal Structure of the Nictitating Membrane (Palpebra III) in the New Zealand Rabbit. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi'nde yayınlanmak üzere kabul edildi. (B.30.2.FIR.0A1.00.00/020/43). özeti

 7. The Embryonic and Larval Development of Chalcalburnus tarichiPallas, 1811 (Cyprinidae): An Endemic Fish Species of the Lake Van Basin, Turkey. Bulletion of Pure and Applied Sciences. Vol. 19A (No.1), 2000; P. 27-41. özeti

 8. Histological Study of the Organogenesis of theDigestive System and Swim Bladder of the Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811 (Cyprinidae). Türk J. Zool 25(2001)217-228.kabul edildi. ZOO-9912-12. özeti

 9. İnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811) Lipom Olgusu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. özeti
  sayfabaşı         anasayfa

|Sayfa Başı|

Verdiği Dersler


Untitled
Lisans Dersleri
Kod Sınıf-Dönem Derslerin İsimleri
B212 2-2 Hayvan Histolojisi dersi           içerik                     sınav sonuçları
B 2-2 Hayvan Histolojisi Lab.           içerik                     sınav sonuçları
B 2-2 Endokrinolji Dersi                  içerik                      sınav sonuçları
B 4-1 Endokrinoloji Lab.                  içerik                      sınav sonuçları
B 4-2 Embriyoloji                            içerik                       sınav sonuçları
B 3-1 Anatomi Dersi                        içerik                      sınav sonuçları
B 3-1 Anatomi Lab.                         içerik                      sınav sonuçları
B 3-2 Evolüsyon                              içerik                       sınav sonuçları

Lisansüstü Dersleri
Kod Derslerin İsimleri
B Hayvan Histolojisinde Özel Metodlar Dersi                   içerik              sınav sonuçları
B Hayvan Histolojisinde Özel Metodlar Lab.                    içerik             sınav sonuçları
Sayfa Başı|

Calıştırdığı Öğrenciler