Make your own free website on Tripod.com
Özgecmiş |Yayınlar |Verdiği Dersler |Çalıştırdığı Lisansüstü Öğrenciler |


Sayfa Başı|

ÖZGECMİŞ

1971 yılında Van ili merkez ilçeye bağlı Kalecik köyünde doğdu. 1983 yılında Van İskele Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda ilkokulu bitirdi. Orta okulun ilk iki sınıfını aynı okulda okuduktan sonra son sınıfını Kastamonu Merkez Orta Okulu’nda 1986 yılında tamamladı. Lise öğrenimini Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi’nde 1989 yılında tamamladı. Aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne kayıt yaptırdı. 1993 Haziran döneminde bu bölümden mezun oldu. Aynı yıl Y.Y.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesinde açılan Araştırma Görevliliği imtihanını kazanarak bu göreve atandı. Eylül 1995’te Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamladı. Eylül 1995’te Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimine başladı. Ağustos 1999’da “Özalp (Van)’ın Flora ve Vejetasyonu” adlı doktora tezini hazırlayarak doktorasını tamamladı. Evli iki çocuk babasıdır. Sayfa Başı|

Yayınlar

lang=EN-GB>Yayın Listesi

A- Doktora öncesi yapılmış yayınlar :

1. Özçelik, H., Özgökçe, F., 1995. Taxonomic Contributions to Genus Gypsophila L. (Caryophyllaceae) From East Anatolia (Turkey). IV. th Plant Life of South West Asia Symposium, May, 23-25. 1995, İzmir.   

B- Doktora çalışması esnasında yapılmış yayınlar :

2. Behçet, L., Özgökçe., F., 1996. Doğu Anadolu Bölgesinin Bazı Göllerindeki Sulak Alanların Florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 3, (2), 3-14.

3. Behçet, L., Özgökçe, F., 1998. The Vegetation of Some Lakes in East Anatolia (Turkey), Bulletin of Pure and Applied Sciences, vol. 17 B, 1, 1-15.

4. Öztürk, A., Özgökçe, F., ve ark., 1998. Y.Y. Üniversitesi' nin Kampüs (Van) Florası. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi bildirisi. Samsun.

5. Özgökçe, F., Behçet, L., 1999. A Phytosociological study on the Weeds of  Wheat Fields at Özalp (Van) Town, 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.),177-191, Kütahya.

6. Özgökçe, F., Behçet, L., Tel, A.Z.,  1999. A Research on Periodicities and Life - Forms of the Weeds in Wheat Fields at Özalp (Van) Town, 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.), 420-429, Kütahya.

7. Özgökçe, F., 1999. Opinions Related to Become Valuable as a Fuel of Some Herbaceous Plants Grown in Van Lake Basin, 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.), 784-791, Kütahya.

8. Özgökçe, F., Özçelik, H., 1999. Morfological, Taxonomical and Ecological Investigations on Gypsophila bitlisensis Bark. and Gypsophila elegans Bieb., 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.), 295-313, Kütahya. 

9.  Özgökçe, F., 1999. Özalp (Van)'ın Flora ve Vejetasyonu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi,  Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Van.

 

C- Doktora çalışması sonrasında yapılmış olan yayınlar :

10. Yılmaz, İ., Terzioğlu, Ö., Akdeniz, H., Keskin, B., Özgökçe, F., 1999. Ağır Ve Nispeten Hafif Otlatılan Bir Meranın Bitki Örtüleri İle Ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana.

11. Özgökçe F., Behçet, L., 2000. New Floristic Records (Monocotyledones) For the Square B10 (Özalp- Van) From Turkey, Doğa Tr. J. of Botany, 24, 1, 85-89.

12. Özgökçe F., Behçet, L., 2001. New Floristic Records (Dicotyledones) For the Square B10 (Özalp- Van) From Turkey, Doğa Tr. J. of Botany, 25, 3, 78-79.

13. Özgökçe F., 2001. New Floristic Records (Dicotyledones) For the Square B9 (Özalp- Van) From Turkey, Doğa Tr. J. of Botany, 25, 3, 80-82.

14. Özgökçe, F., 2001. Van İli Doğusu Bir Dizi Dağlar (ÖBA), Doğal Hayatı Koruma derneği, Ankara.

15. Özgökçe, F. 2000. Some Endemic Plants of Özalp (Van-Turkey), Second Balkan Botanical Congress, 14-18 May 2000, İstanbul.

16. Özgökçe, F., 2000. Ethnobotanical aspects of some Species in Van Province (Turkey), Second Balkan Botanical Congress, 14-18 May 2000, İstanbul.

17. Özgökçe, F., 2001, Doğu Anadolu Bölgesinde Bazı Göllerin Önemli Bitki Alanları, Doğal Hayatı Koruma Derneği.

18. Özçelik, H., Korkmaz, M., Tel, A.Z., Özgökçe, F., 2001. Göller Yöresi Florası'na Genel Bakış, IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 117-129, 5-8 Ekim 2001, Bodrum.

19. Özgökçe, F., 2001, Özalp (Van)'ın Önemli Bitki Alanları, (Baskıda).

20. Özgökçe, F., 2001. The Aquatic Vegetation of Özalp (Van-Turkey), (Baskıda).

21. Özgökçe, F., 2001. The Steppe Area Vegetation of Özalp (Van-Turkey), (Baskıda).

22. Özgökçe, F., 2001. The Flora of Özalp (Van-Turkey), (Baskıda).

23. Özgökçe, F., 200 . Doğu Anadolu Bölgesinin B9 Ve B10 Karelerinden Toplanan

Çeşitli Taksonlarda Belirlenen Varyasyonlar. (Baskıda).

24. Özgökçe, F., 2002 . Van (Türkiye) İlindeki Bazı Türlerin Etnobotanik Özellikleri, (Baskıda).

25. Özgökçe, F., 2002 . A New Specıes Of Sılene L. (Caryophyllaceae) From East

Anatolıa –Turkey, (Baskıda).

26. Özgökçe, F., 2002 . Van gölü Havzasında Arıların Bal Yapımı İçin Ziyaret Ettikleri Bitkiler, (Baskıda).

27. Özgökçe, F., 2002 . Some Succulent Plants for Closed to Earth at the Van Lake Basin, (Baskıda).

28. Özgökçe, F., 2002 . Some Plants to be Used in Landscape Planning Affairs in the Natural Habitat of Lake Van Basin, (Baskıda).

29. Özgökçe, F., Yılmaz, İ.,  2002 . Dye Plants Of East Anatolıa Regıon (Turkey) (Baskıda).

30. Özgökçe, F., 2002 . Cancer and Plant, (Baskıda).

 

 

 


|Sayfa Başı|

Verdiği DerslerSayfa Başı|

Calıştırdığı Öğrenciler