Make your own free website on Tripod.com
Özgecmiş |Yayınlar |Verdiği Dersler |Çalıştırdığı Lisansüstü Öğrenciler |Sayfa Başı|

ÖZGECMİŞ


1965 BAYBURTSayfa Başı|

Yayınlar

Untitled

AVNİ ÖZTÜRK

ÖZTÜRK,A,1978 a: Veronica L. Taksonomisi ve Çiçek Filojenisi Üzerine Yapılan Son Çalışmaların Özü.-Bitki D.,5(2),166-169 İZMİR

ÖZTÜRK,A,1978 b: Veronica allahuekberensis(scrophulariaceae) ,eine neue Art aus der Turkei ,-plant syst. Evol 130,293-299 Viyana- AVUSTURYA

ÖZTÜRK,A,1981 : Veronica allahuekbereresis A. Öztürk ,1978 ile Yakın Benzeri olan türlerin Karşılaştırılması Ata. Üniv. Fen Fak.d.,1(2),9-16 ERZURUM

ÖZTÜRK,A,FISHER,M,A.,1982:Karyosystematics of Veronica sect. Beccabunga (scrophulariaceae) with Special Referance to the Taxa in Turkey. Plant Syst. Evol., 140,307-319 Viyana - AVUSTURYA

ÖZTÜRK,A1982: Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinin Veronica L: Florası Üzerinde Sitotaksonomik ,Klasik Taksonomik ve Fitocoğrafik Araştırmalar, doçentlik Tezi(yayınlanmadı,101 sayfa) Ata. Üniv. Fen Edeb. Fak. ERZURUM

ÖZTÜRK,A.,1983:Türkiye'nin Veronika L.(Scopphulariacae) Taksonları İçin Yeni Durumlar ve Yeni Yayılışlar ,Doğa Bilim Dergisi,7(3),532-537.ANKARA

ÖZTÜRK,A.,ÖZTÜRK,K., 1984: Traşlama Usulü ile Orman Tahribatı ,Çevre Koruma D.,Sayı:20 sayfa:26 İSTANBUL

ÖZTÜRK,A.,1987:Veronica orientalis Miller'in Form Zenginliği Üzerine Bir Araştırma VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi İzmir, 3-5 Eylül 1986, Bildiri Metinleri Botanik ve Uygulamalı Biyoloji Cilt:1(İzmir Ege. Üniv. Fen Fak. Baskı İşleri, Bornova)215-230

ÖZTÜRK,A,,1988:Erzurum Yöresinin Faydalı Yabani Bitkilerinin Yerel Ad ve Kullanışları Yönünden Kısa Tanıtımları IX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri özetleri,77,SİVAS

ÖZTÜRK,A., 1988:Akdeniz Bölgesi Bitki Örtüsüne Giriş Ata. Üniv. Fen Ed. Fak.Yay No:48,ERZURUM

ÖZTÜRK,A.,ÖZTÜRK,K.,1988: Hava kirliliği ve Bitkiler ,IV. Bilimsel ve Teknik Çevre 88 Kongresi ,İZMİR

FISHER.M.A ÖZTÜRK,A.,1989:Three New Endemic Taxa of Veronica (Scrophulariacea) From Turkey ,Plant Taxonomy, phytogeoraphy and Related Subjects The Davis and hedge Festschrift,Edinburgh Univ..Press.5363

ÖZTÜRK,A,1990: Erzurum Yöresinin Faydalı ve Tıbbi Yabani Bitkilerinin Yerel Ad ve Kullanışları Yönünden Kısa Tanıtımları Y.Y.Ü.,Fen Edb.Fak.Fen Bil. Derg. Cilt:1 Sayı:1 Sayfa:1-18,VAN

ÖZTÜRK,A.,1990:Türkiye Florasındaki –B- Kareleri İçin Yeni Kayıtlar ve Bazı Tavsiyeler, Y.Y.Ü.,Fen Edeb.Fak Bil. Derg. Cilt:1,Sayı:1 Sayfa:19-25, VAN

ÖZTÜRK,A.,DEMİREL,K.,ARIK,İ.H.,1990:İnegöl (Bursa) Çevresinde Yetişen Zehirli ve Yenen Mantarlar Üzerinde Sistematik, Morfolojik ve ekolojik İncelemeler Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Bil. Derg..,Cilt:1,Sayı:1,Sayfa:27-38,VAN

ÖZTÜRK,A., DEMİREL,K., ARIK,İ,H,1990:İnegöl (Bursa) Çevresinde Yetişen Zehirli ve Yenen Mantarlar Üzerinde Sistematik ,Morfolojik ve Ekolojik İncelemeler. Y.Y.Ü. Fen Edeb. Fak. Fen Bil. D.1,1,27-28, VAN

ÖZTÜRK,A, ASLAN,A, 1991:Likenlerin Ekonomik Özellikleri ve Kuzeydoğu Anadolu'dan Bazı liken Türleri , Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Bil. Derg..,Cilt:2 Sayı:2 Sayfa:27-40,VAN

ÖZTÜRK,A,BATTAL,P,ASLAN,A,1991:Pestisitlerin ve Biyolojik Mücadelenin Biyolojik denge Açısında Yeri ve Önemi, Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Bil. Derg..,Cilt:2 Sayı:2 Sayfa:127 - 134,VAN

ÖZTÜRK,A, FISHER,M,A,1991:Additions and Corrections to the General Veronica and Pseudolysimachion In P.H DAVİS's Flora of Turkey and the East Aegean Island ,Vol. Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Bil. Derg..,Cilt:2 Sayı:2 Sayfa:83-98, VAN

ÖZTÜRK,A,BATTAL,P,ASLAN,A,1991:Gürültü ve Hava Kirlenmesinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Bil. Derg..,Cilt:2 Sayı:2 Sayfa:99-108 ,VAN

ÖZTÜRK,A.,ATALAN,E.,1991:Streptomyces Cinsine Ait Türlerin Nümerik Taksonomisi ve Nümerik Deskripsiyonu Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Bil. Derg..,Cilt:2, Sayı:2,Sayfa:43-64,VAN

BOYNUKARA ,Z,ÖZTÜRK,A,1992:Artos(Çadır) Dağı (Van) Florası, Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Enst. Derg. Cilt:1 ,Sayı:2 ,Sayfa:68-89,VAN

ÖZTÜRK,A,1992: Dineveri (Ebu Hanife Ahmet İbni Davut İbn Venend) Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Bil. Derg. Cilt:3 ,Sayı:3 ,Sayfa:35-36 ,VAN

ÖZTÜRK,A.,DEMİREL,K,1992: Van'da Yetişen Bazı Mantarlar ,Y.Y.Ü. Van Kütüğü Sayfa:703-712,VAN - ANKARA

ÖZTÜRK,A 1992:Sporlu (Tohumsuz) Bitkiler

DEMİREL,K,ÖZTÜRK,A,1992:Ardanuç(Artvin) Yöresinin Bazı Yenen Mantar Türleri Y.Y.Ü., Fen Edeb. Fak. Fen Bil. Derg. Cilt:4 ,Sayı:4 ,Sayfa:1-7 ,VAN

ÖZTÜRK,K,ÖZTÜRK,A,1992:Orman Varlığımız ve Tabii Gençleştirme Konusunda Bazı Ekolojik İncelemeler ve Bilimsel Gözlemler, Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Bil. Derg. Cilt:3 ,Sayı:3 ,Sayfa:51-53 ,VAN

DEMİREL,K,ÖZTÜRK,A,1992:Erzurum Yöresinde Yetişen Bazı Makromantarlar Üzerinde Sistematik ,Morfolojik , Ekolojik Yönlerden İncelemeler. Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Enst. Derg. Cilt: 1,Sayı:2 ,Sayfa:38-50 ,VAN

ÖZTÜRK,A., DEMİREL,K., 1992:Erzurum Yöresinde Yetişen Bazı Makromantarlar Üzerinde Sistematik ,Morfolojik ,Ekolojik ve Ekonomik Yönlerden İncelemeler.

KIZILOĞLU,T,ÖZTÜRK,A,1992:Nodül Oluşumunda Baklagil Rhizobium Karşılıklı Etkileşmelerinin Biyolojisi (Tercume) ,Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Bil. Derg. Cilt:3 ,Sayı:3 ,Sayfa:37-49 ,VAN

ÖZTÜRK,A.,DEMİREL,K., 1993:Ardanuç (Artvin) Yöresinin Yenen Bazı Mantar Türleri Y.Y.Ü. Fen Edeb. F. Fen Bil. D. 4,4,1-8,VAN

ÖBEK,E,ÖZTÜRK,A,1993:Bazı Böcek Öldürücü Sentetik Pyrethroid'lerin Soğan (Allium cepa L.)'da Hücre Bölünmesi ve Kromozomların Yapısına Etkileri. Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Enst. Derg. Cilt:2 ,Sayı:2 ,Sayfa:77-107 ,VAN

ZEYREK,Y,ÖZTÜRK,A,1993:Van Kalesi Florası. Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Enst. Derg. Cilt:2 ,Sayı:2 ,Sayfa:4-26 ,VAN

ASLAN,A,ÖZTÜRK,A,1993:Oltu (Erzurum) Yöresine Ait Liken Florası Üzerine Araştırmalar. Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Enst. Derg. Cilt:2 ,Sayı:1 ,Sayfa:38-50 ,VAN

ÖZTÜRK,A,DEMİREL,K,1994:Van Yöresinde Yetişen Yenen ve Zehirli Mantarlar. XII. Ulusal Biyoloji kongresi Trakya üniv. EDİRNE

ÖZTÜRK,A.,DEMİREL,K.,1994:Van Yöresinde Yetişen ve Zehirli Mantarlar XII. Ulusal Biyoloji Kongresi.6-8 Tem.1994,EDİRNE

ÖZTÜRK,A. DEMİREL.K,.1994:XII. Biyoloji Kongresi Bildirimi EDİRNE

ASLAN,A,ÖZTÜRK,A,1994:Oltu (Erzurum) Yöresine Ait Liken Florası Üzerine Çalışmalar, Türk Botanik Dergisi Cilt 18 Sayı 2 Sayfa 103-106

ÖZTÜRK,A 1995:Bitki Coğrafyası: Y.Y.Ü. Fen Ede. Fak. VAN

ÖZTÜRK,A,UZUN Y,1995:Sarıkamış Yöresinde Yetişen Yenen Bazı Mantarlar II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi(Y.Y.Ü. Ziraat Fak. Der.'de 1996 Yılında Yayınlandı)

ÖZTÜRK,A,1995:Van Gölü Ekolojisi ,Biyolojisi ,Verimliliği ve SON Yıllardaki Su Seviye Yükselmesi Olayının Bilimsel temellere Oturtturulması Üzerine Y.Y.Ü.,Fen Edeb. Fak. Fen Bil. D. ,VAN

ÖZTÜRK,A,EKİCİ.H.1995:Erdemli(İçel) Yöresinde yetişen Bazı Makromantarlar Üzerinde Taksonomik Araştırmalar (Biyoloji Bitirme Tezi).VAN

 


|Sayfa Başı|

Verdiği DerslerSayfa Başı|

Calıştırdığı Öğrenciler