Make your own free website on Tripod.com

 

Ders Kodu:

Dersin Adı:

 

Kredisi:

Öğretim Üyesi:

 

I.Sınıf I.Yarıyıl

 

 

B-101

Genel Biyoloji-I(Botanik)

4 0 4

Yrd.Doç.Dr. Nilüfer SELÇUK

B-151                                        

Genel Biyoloji Lab.I(Botanik) 

0 4 2

Yrd.Doç.Dr. Nilüfer SELÇUK

B-105 

Genel Kimya-I

3 0 3

 

B-155

Genel Kimya Lab.-I

0 2 l

 

B-107

Biyofizik

2 0 2

 

B-157

Biyofizik Lab.

0 2 l

 

B-109

Genel Jeoloji

2 0 2

 

B-159

Genel Jeoloji Lab.

0 2 1

 

 

Atatürk İlk.veİnk.Tarihi-I

2 0 2

 

 

Türk Dili-I

2 0 2

 

 

İngilizce- I

2 0 2

 

 

Almanca- I

2 0 2

 

 

Fransızca-I

2 0 2

 

 

2. Sınıf  3. Yarıyıl

 

 

B-201

Sitoloji

3 0 3

Yrd.Doç.Dr.Naciye G.ŞENLER

B-251

Sitoloji Lab.

0 4 2

Yrd.Doç.Dr. Naciye G.ŞENLER

B-211

Organik Kimya-I

3 0 3

Doç.Dr.Eşref YEĞİN

B-205

Omurgasız  Hayvanlar Sistematiği-I

3 0 3

Prof.Dr.Ahmet Ömer KOÇAK

B-255

Omurgasız Hayvanlar Sist.Lab.-I

0 2 1

Prof.Dr.Ahmet Ömer KOÇAK

B-203

Tohumsuz Bit. Sit.

3 0 3

Prof.Dr.Avni ÖZTÜRK

B-253

Tohumsuz Bit. Sist. Lab.

0 2 1

Prof.Dr.Avni ÖZTÜRK

B-207

Genel Mikrobiyoloji

3 0 3

Yrd.Doç.Dr.Erdal ÖĞÜN

B-257

Genel Mikrobiyoloji Lab.

0 2 1

Yrd.Doç.Dr.Erdal ÖĞÜN

B-209

Ekoloji-I (Bitki)

2 0 2

Doç.Dr.Lütfi BEHÇET

 

3. Sınıf  5.Yarıyıl

 

 

B-301

Biyokimya-I

3 0 3

Doç.Dr.Eşref YEĞİN

B-303

Genetik-I

3 0 3

Doç.Dr.Ekrem ATALAN

B-353

Genetik Uygulama-I

0 4 2

Doç.Dr. Ekrem ATALAN

B-305

Fizyoloji-I (Bitki)

3 0 3

Yrd.Doç.Dr.Peyami BATTAL

B-355

Fizyoloji Lab.-I (Bitki)

0 4 2

Yrd.Doç.Dr.Peyami BATTAL

B-309

Klinik Biyokimya

2 0 2

Yrd.Doç.Dr.İsmail ÇELİK

B-359

Klinik Biyokimya Lab.

0 2 l

Yrd.Doç.Dr.İsmail ÇELİK

B-311

Mikroteknik

2 0 2

Prof.Dr.Bekir TİLEKLİOĞLU

B-361

Mikroteknik Lab.

0 2 1

Prof.Dr.Bekir TİLEKLİOĞLU

B-313

Hayvan Anatomisi ve Morfolojisi

2 0 2

Doç..Dr.Güler ÜNAL

B-363

Hayvan Anatomisi ve Morf. Lab.

0 2 1

Doç..Dr.Güler ÜNAL

 

4. Sınıf  7. Yarıyıl

 

 

B-405

Hidrobiyoloji

2 0 2

Doç.Dr.Lütfi BEHÇET

B-455

Hidrobiyoloji Lab.

0 2 1

Doç.D.r Lütfi BEHÇET

B-407

Moleküler Biyoloji

4 0 4

Yrd.Doç.Dr.İsmet BERBER

B-411

Endokrinoloji

2 0 2

Doç.Dr. Güler ÜNAL

B-461

Endokrinoloji  Lab.

0 2 1

Doç.Dr. Güler ÜNAL

B-417

Çevre Biyolojisi

2 0 2

Doç.Dr.Nezaket ADIGÜZEL

B-413

Hayvan Coğrafyası

2 0 2

Yrd.Doç.Dr.Özdemir ADIZEL

B-425

Genel Bakteriyoloji

2 0 2

Yrd.Doç.Dr.Erdal ÖĞÜN

B-427

Biyoteknoloji

2 0 2

Doç.Dr.Ekrem ATALAN

B-429

Mantar Bilimi-I

2 0 2

Doç.Dr.Kenan DEMİREL

B-479

Mantar Bilimi Lab-I

0 2 1

Doç.Dr.Kenan DEMİREL

 

 

DersinKodu:

Dersin Adı

 

Krd

Öğretim Üyesi

 

1. Sınıf  2. Yarıyıl

 

 

B-102

Genel Biyoloji-II (Zooloji)

4 0 4

Yrd. Doç.Dr.Naciye ŞENLER

B-152                                         

Genel Biyoloji Lab.-II(Zooloji)  

0 4 2

Yrd.Doç.Dr.Naciye ŞENLER

B-106 

Sistematiğin Esasları

2 0 2

Prof Dr. Ahmet Ömer KOÇAK-Doç.Dr.Kenan DEMİREL

B-104

Bilgisayar

2 0 2

Yrd.Doç.Dr.Peyami BATTAL

B-154

Bilgisayar Uygulama

0 2 1

Yrd.Doç.Dr.Peyami BATTAL

B-110

Genel Kimya-II

3 0 3

Kimya Bölümünden İstenecek

B-160

Genel Kimya Lab.-II

0 2 1

Kimya Bölümünden İstenecek

 

Atatürk İlk.ve İnk.Tar.-II

2 0 2

İlgili Birimden İstenecek

 

Türk Dili-II

2 0 2

İlgili Birimden İstenecek

 

İngilizce-II

2 0 2

İlgili Birimden İstenecek

 

Almanca-II

2 0 2

İlgili Birimden İstenecek

 

Fransızca-II

2 0 2

İlgili Birimden İstenecek

 

 

 

 

 

2.Sınıf  4. Yarıyıl

 

 

B-202

Ekoloji- II (Hayvan)

2 0 2

Yrd. Doç.Dr. Özdemir ADIZEL

B-206

Omurgalı Hay.Sist.

4 0 4

Yrd.Doç.Dr. Özdemir ADIZEL

B-256

Omurgalı Hay.Sist.Lab.

0 2 1

Yrd.Doç. Dr.Özdemir ADIZEL

B-210

Omurgasız Hay.Sist.-II

2 0 2

Prof .Dr. Ahmet Ömer KOÇAK

B-260

Omurgasız Hay.Sist.Lab.-II

0 2 1

Prof .Dr. Ahmet Ömer KOÇAK

B-212

Hayvan Histolojisi

3 0 3

Doç.Dr. Güler ÜNAL

B-262

Hayvan Histolojisi Lab.

0 2 1

Doç.Dr. Güler ÜNAL

B-214

Bitki Anat.ve Morfolojisi

3 0 3

Prof.Dr. Bekir TİLEKLİOĞLU

B-264

Bitki Anat.ve Morfolojisi Lab.

0 4 2

Prof.Dr. Bekir TİLEKLİOĞLU

B-216

Organik Kimya-II

3 0 3

Doç.Dr.Eşref YEĞİN

 

 

 

 

 

3. Sınıf  6. Yarıyıl

 

 

B-302

Biyokimya-II

3 0 3

Doç.Dr. Eşref YEĞİN

B-304

Genetik-II

3 0 3

Yrd.Doç.Dr. İsmet BERBER

B-306

Genetik Uygulama- II

0 4 2

Yrd.Doç. Dr. İsmet BERBER

B-354

Fizyoloji –II (Hayvan)

3 0 3

Yrd.Doç.Dr. İsmail ÇELİK

B-356

Fizyoloji Lab.-II(Hayvan)

0 2 1

Yrd.Doç. Dr. İsmail ÇELİK

B-310

Bitki Coğrafyası

3 0 3

Prof.Dr. Avni ÖZTÜRK

B-312

Tohumlu Bit.Sist.

3 0 3

Yrd.Doç. Dr. Nilüfer SELÇUK

B-362

Tohumlu Bit.Sist.Lab.

0 2 1

Yrd.Doç. Dr. Nilüfer SELÇUK

B-314

Entomoloji

2 0 2

Prof.Dr, Ahmet Ömer KOÇAK

B-364

Entomoloji Lab.

0 2 1

Prof.Dr. AhmetÖmer KOÇAK4. Sınıf   8. Yarıyıl

 

 

B-406

Embriyoloji

2 0 2

Doç. Dr.Güler ÜNAL

B-410

Evolüsyon

2 0 2

Doç.Dr. Güler ÜNAL

B-412

Endüstriyel Mikrobiyoloji

2 0 2

Yrd.Doç.Dr.Erdal ÖĞÜN

B-462

Endüsriyel Mikrobiyoloji Lab.

0 2 1

Yrd.Doç.Dr. Erdal ÖĞÜN

B-414

Mantar Bilimi-II

2 0 2

Doç. Dr.Kenan DEMİREL

B-416

Mikrobiyal Ekoloji

2 0 2

Doç.Dr. Ekrem ATALAN

B-464

Mikrobiyal Ekoloji Lab.

0 2 1

Doç.Dr. Ekrem ATALAN

B-428

Vejetasyon Bilimi

3 0 3

Doç.Dr. Lütfi BEHÇET

B-478

Vejetasyon Bilimi Lab.

0 2 1

Doç.Dr. Lütfi BEHÇET

B-430

Hayvan Parazitolojisi

2 0 2

Yrd.Doç. Dr.Naciye G.ŞENLER

B-466

Mantar Bilimi Lab.-II

0 2 1

Doç.Dr. Kenan DEMİREL